Juridische vermeldingen

Juridische vermeldingenJuridische vermeldingen

1/ Publicatie en hosting

U bent op dit moment op de website www.tigex.fr die gepubliceerd is door:

ALLEGRE PUERICULTURE
SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap)
met ene kapitaal van EUR 848 925.
RCS SAINT-ETIENNE B 407 946 037
41, Rue Edouard Martel - B.P. 197
42 013 SAINT-ETIENNE cedex2
FRANKRIJK

Hoofdzetel:
41 rue Edouard martel
42000 Saint Etienne

Directeur van uitgave: Maud Eymain
Verantwoordelijke redactie: Maud Eymain
Tel. +33 4 77 81 81 81
Fax. +33 4 77 81 81 85

Hosting:
ALLEGRE PUERICULTURE 41 rue Edouard martel  42000 Saint Etienne

Deze website is ontwikkeld door bureau Visual-link

2/ Persoonlijke gegevens

Verklaring CNIL N°1016068

Persoonlijke informatie die bewust door internetgebruikers is gegeven en via deze website verkregen, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden die er geen inzage in hebben.

In overeenstemming met artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 inzake "Informatica en vrijheden", heeft u het recht op inzage, correctie, wijziging en verwijdering van de u betreffende informatie.

U kunt dit recht doen gelden door te schrijven naar het volgende adres:

ALLEGRE PUERICULTURE
41, Rue Edouard Martel - B.P 197
42 013 SAINT-ETIENNE cedex2
FRANKRIJK

3/ Intellectueel eigendom

Alle elementen op deze website zijn met auteursrecht beschermd en meer in het bijzonder met het recht van intellectueel eigendom. Elke vorm van gebruik, wijziging, reproductie, vertegenwoordiging en vertaling, geheel of gedeeltelijk, van onderdelen van deze website op wat voor wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Allègre Puériculture, geeft aanleiding tot gerechtelijke vervolging.

Het geheel van firmanamen, merken en logo’s die op deze website vermeld worden zijn het eigendom van de firma’s Allègre Puériculture en Hutchinson SA. Gebruik of reproductie ervan is verboden.

4/ Linken

Het creëren van een hypertekstverbinding met www.tigex.fr moet van tevoren schriftelijk goedgekeurd worden door Allègre Puériculture.

Allègre Puériculture kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verspreiding van informatie op websites waarnaar gelinkt wordt.

5/ Inhoud van de website

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Allègre Puériculture kan echter niet garanderen dat de informatie permanent correct en bijgewerkt is Allègre Puériculture kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect het gevolg is van toegang en gebruik van deze website.

6/ Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.


Onze volledige productenlijn

De tips van Tigex
Voor iedere fase een spel: 6 - 12 m

Meer weten

Waar kunt u ons vinden?
TIGEX, het merk dat het
dichtst bij u staat!

Meer weten